30 czerwca 2015

RULES

La Endorfina Marathon is a close event with obligatory registration. You can register either as a couple or a single. The organizers will make their best to make the proportion of leaders and followers equal. The order of registration is not decisive.

The registration starts on 20.04.2017 at 20:00 CET. After filling in the registration form, you will get an automatic reply. It is a confirmation that we have received your details.

 

PLEASE NOTE! The automatic reply IS NOT a confirmation of the participation in the marathon. Be patient, we reply to all applications within 5 days. Each applicant will get an individual message with payment details.

 

Registration is closed after we get the payment and the participant gets an e-mail about being qualified.
Please make a payment according to the information in e-mail within 5 days. In case there is no payment, your place will be taken by the person from waiting list.
THE PRICE OF THE MARATHON is 250 PLN/ 60 EUR. It includes: entrance from Friday till Sunday incl. (over 40 hours of tango), drinks and meals during the event (vegetarian version also available).
THE PRICE OF THE MARATHON + ACCOMMODATION is 450 PLN/ 100 EUR. It includes: two nights in twin room in the hotel opposite to the marathon building, two late breakfasts, entrance from Friday till Sunday incl.(over 40 hours of tango), drinks and meals during the event (vegetarian version also available).

 

IMPORTANT! The payment for the marathon is non-refundable. It can be transferred to other participant, only with the full acceptance of organizers.
If you have any questions, contact us! We will reply to all of them: kontakt@laendorfina.pl

 

 

Maraton La Endorfina to impreza o charakterze zamkniętym, na którą obowiązuje rejestracja uczestników. Dokonać jej można w parze, bądź solo. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by proporcje prowadzących i podążających były odpowiednie. Kolejność zgłoszeń nie jest decydująca.

Rejestracja rozpoczyna się w dniu 20.04.2017 o godz. 20:00 CET. Po wypełnieniu formularza, na adres mailowy osoby zgłaszającej się wygenerowana zostanie automatyczna odpowiedź. Jest to potwierdzenie otrzymania przez nas danych uczestnika/uczestników.

UWAGA: automatyczna odpowiedź NIE JEST jeszcze potwierdzeniem uczestnictwa w maratonie. Ale spokojnie, odpowiadamy na każde zgłoszenie w ciągu maksymalnie 5 dni 🙂

Na każde zgłoszenie odpowiadamy indywidualnym mailem, podając numer konta do wpłaty. Rejestracja zostaje zakończona PO otrzymaniu przelewu i wysłaniu do uczestnika informacji o wpisaniu na listę.

Prosimy o wykonanie przelewu według informacji w mailu zwrotnym (5 dni). Po ich upływie możliwość rejestracji wygasa, a miejsce zajmują kolejne osoby z listy rezerwowej.

CENA Maratonu to 250 zł/ 60 EUR. ZAWIERA: wstęp na cały maraton od piątku do niedzieli włącznie (a to ponad 40 godzin tanga), napoje i posiłki podczas imprezy (również z opcjonalną wersją wegetariańską).

CENA Z NOCLEGIEM wynosi 450 zł / 100 EUR. ZAWIERA: dwa noclegi w pokoju 2 os. w hotelu naprzeciwko maratonu, dwa późne śniadania; wstęp na cały maraton od piątku do niedzieli włącznie (a to ponad 40 godzin tanga), napoje i posiłki podczas imprezy (również z opcjonalną wersją wegetariańską).

WAŻNE! Płatność za maraton nie podlega zwrotowi. Może być przepisana na innego uczestnika, WYŁĄCZNIE za zgodą organizatorów.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami! Odpowiemy na każde z nich: kontakt@laendorfina.pl